O Urocentrum Plzeň, ResearchSite s.r.o.

Urocentrum Plzen je soukromé, nestátní, zdravotnické zařízení, které bylo založeno MUDr. Jiřím Klečkou Ph.D. a MUDr. Alešem Tvarohem, Ph.D.. Toto nestátní zdravotnické zařízení poskytuje komplexní léčbu v oboru urologie, uroonkologie, andrologie a urogynekologie, včetně základů dětské urologie

Urocentrum Plzen umožňuje svým pacientům veškeré urologické operační výkony včetně výkonů endoskopických a laparoskopických. K dispozici je i možnost jednodenní chirurgie v novém a moderním prostředí.

Urocentrum Plzen je vybaveno nejmodernější lékařskou technikou a kvalitním laboratorním zázemím.

Urocentrum Plzen má i samostatnou sekci pro aplikovaný výzkum. V této oblasti existuje spolupráce s českými i zahraničními institucemi, které realizují studie pro velké světové farmaceutické firmy, zabývající se vývojem nových léků, především v oblasti léčby benigní hyperplazie prostaty, syndromu hyperaktivního močového měchýře, chronického pánevního bolestivého syndromu a taktéž karcinomu prostaty. V Urocentru stále probíhá několik klinických studií.

Urocentrum Plzen úzce spolupracuje s 3.LF UK v Praze, Královské Vinohrady. MUDr. Jiří Klečka Ph.D. se podílí na výuce lékařů v rámci postgraduálního vzdělávání. Další vědecká spolupráce je navázána s Bioptickou laboratoří s.r.o. v Plzni a klinicky úzce spolupracujeme jak s Fakultní nemocnicí v Plzni, tak nemocnicí v Rokycanech, kde zabezpečujeme operativu včetně jednodenní chirurgie. Větší urologické a uroonkologické výkony jsou prováděna na Urologické klinice 3 LF UK na Královských Vinohradech.

Dále se Urocentrum Plzen aktivně účastní na osvětové a informační činnosti v oblasti urologie ve sdělovacích prostředcích a na internetu. Tato osvěta má vést k aktivnímu zájmu každého o vlastní zdraví a přispět k účinnější prevenci závažných urologických onemocnění.

Urocentrum Plzen v Plzni je součástí společnosti ResearchSite s.r.o., která zahájila svou činnost v roce 2008 jako jedno z prvních privátních zdravotnických zařízení zabývající se klinickým výzkumem nových léků.

Nabídka Urocentrum Plzeň

 • Individuální přístup, nadstandardní služby, diskrétnost
 • Příjemné a moderní prostředí ambulance
 • Možnost stálého (24 hodin) kontaktu s lékařem
 • Vysokou odbornou úroveň vyšetření a léčby našich pacientů
 • Nejmodernější vybavení zdravotnickou technikou umožňující přesnou a rychlou diagnostiku
 • Návaznost na další spolupracující odborníky (gynekolog, chirurg, internista, alergolog, xs-4)
 • Uroonkologickou diagnostiku a pravidelnou dispenzarizaci uroonkologických pacientů
 • Komplexní andrologickou péči včetně diagnostiky a léčby poruch erekce
 • Urogynekologii - využití nejmodernějších možností diagnostiky a léčby stresové inkontinence moče
 • Individuální konzultace zdravotního stavu
 • Individuální konzultace k navrhované nebo provedené léčbě na jiném pracovišti
 • Chirurgické, laparoskopické a endoskopické výkony a péči nespadající do péče hrazené zdravotním pojištěním, včetně léčby Induratio penis plastica rázovou vlnou
 • Stanovení moderních nádorových markerů , proPSA, PHI
 • Návštěvní služba lékaře v rámci specializované a nadstandardní nabídky

as. MUDr. Klečka, Ph.D., MBA

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D je zakladatelem Urocentra v Plzni, ResearchSite a je spolumajitelem a zakladatelem nestátního zdravotnického zařízení Research Site, s.r.o., které vzniklo v roce 2008. V současné době jsou zde registrovány specializace : urologie , neurologie, chirurgie a interní lékařství . NZZ Research Site se specializuje taktéž na výzkum na poli nových léků, především v urologii a neurologii , částečně i anestézii.

Hlavní ambulance

Vystudoval Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Plzni. Působil 16 let ve FN v Plzni na Urologické klinice a Lékařské fakultě UK v Plzni, kde získal kompletní odborné vzdělání tj. I. i II. atestaci z urologie a taktéž cenné zkušenosti a praxi.

Je zakladatelem laserové chirurgie v oblasti dolních cest močových resp. fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) v České Republice. Na jeho kontě jsou tisíce odoperovaných pacientů a mnoho publikací. Zároveň je školitelem v této metodice pro střední a východní Evropu. Dále se specializuje na léčbu litiázy a laparoskopickou operativu.

Od roku 2013 pracuje ve FN Královské Vinohrady v Praze, na III. lékařské univerzitě v Praze a zároveň publikuje knihy a píše do odborného tisku. Řadí se mezi špičky v operacích nádorů, prostaty, močových cest a ledvin.

Nadstandardní péči všem svým pacientům poskytuje taktéž v soukromé ambulanci v Plzni a v Nýřanech. Lékař je ke svým pacientům vstřícný, promptní v léčbě a s kladnými referencemi od svých pacientů.

Fotografie ze života.

Curriculum vitae Jiří Klečka

VZDĚLÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

 • Soukromá lékařská praxe - UROCENTRUM Plzeň, ResearchSite: 1.2.2013 - dosud
 • Lékařská fakulta 3.LF UK v Praze, odborný asistent: 1.10.2013 - dosud
 • Urologická klinika 3LF UK v Praze, vědecký pracovník: 1.2.2013 - dosud
 • Lékařská fakulta LF UK v Plzni, odborný asistent: 1.2.2003 - 31.1.2013
 • Urologická klinika FN v Plzni, vedoucí lékař: 1.8.1996 - 31.12.2012

ODBORNÁ A VĚDECKÁ KVALIFIKACE

 • Obhajoba disertační práce na téma „cytokeratinové markery u karcinomu močového měchýře“ : 2005 , získání titulu Ph.D.
 • Doktorandské studium na LF UK v Plzni : 1998-2005
 • Licence ČLK pro samostatný výkon urologické praxe : číslo licence 48429/25
 • Atestace z urologie 2. stupně: 2003
 • Atestace z urologie 1. stupně: 1999

ZKUŠENOSTI

 • Vedoucí podjednotky intenzivní péče v rámci Urologické kliniky FN v Plzni : 2007 - 2012
 • Vedoucí centrálních operačních sálů , FN Bory : 2004 – 2012

ODBORNÉ STÁŽE

 • Urologická klinika, Lister Hospital, Londýn , Velká Británie – 1 týden: 2005
 • Institute Moutualiste Montsoire, Paříž, Francie – 1 týden : 2003
 • Urologická klinika, Wurzburg, Německo – 1 měsíc: 2002
 • Urologická klinika , Worms, Německo – 3 měsíce : 1998

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Angličtina : aktivně
 • Němčina : aktivně
 • Ruština : pasivně

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI HODNÉ ZŘETELE

 • Tutor metodiky fotoselektivní vaporizace prostaty pro střední a východní Evropu
 • Tutor laparoskopie Evropské školy urologie (ESU) při EBU (European Board of Urology)
 • Klinický výzkum na poli farmakologických studií : principal investigator . studie fáze dvě - 8x, studie fáze tři – 6x.
 • Hlavní řešitel grantu IGA NR8918-3 „Differential Display Code 3 – DD3 v časné diagnostice karcinomu prostaty“
 • Hlavní školitel v rámci doktorandského studia MUDr. Petr Běhounek : Postavení metaloproteináz v uroonkologii

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká urologická společnost
 • Spolek lékařů J.E.P
 • Česká infektologická společnost
 • Evropská urologická asociace - EAU

HOBBY

 • Sport (triatlon)
 • Cestování

Navštivte naši kliniku

Naše klinika se nachází v blízkosti centra Plzně s možností parkování a v přímém spojení MHD. Najdete zde příjemný personál, občerstvení, TV.

Lékařský dům
čekárna
čekárna
přijímací místnost
endoskopický sálek
vyšetřovna 1
vyšetřovna 2
vyšetřovna 3

Ocenění

Doprava a parkování

 • Automobil: Na neplaceném parkovišti vjezd z ulic Modřínova nebo Papírenská
 • Tramvaj: Tramvaj číslo 1 nebo 2, zastávka U papírny, jedna stanice nad hlavním vlakovým nádražím.
 • Trolejbus: Trolejbus číslo 12, zastávka Mikulášské náměstí.